Sıkça Sorulan Sorular

 Hayır, tarafınıza ödeme gerçekleşene kadar hiçbir şekilde masraf veya para talebinde bulunulmamaktadır. 

Dava devam ediyorsa 10 yıl, dava devam etmiyor veya dava hiç açılmadıysa 5 yıldır.

 Sakatlık, vefat durumlarında ve maddi hasarlarda ödeme alabilirsiniz.

Sigortacılık Kanunu´nun 14. maddesinde Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir.

Bu durumlar kısaca;

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
 • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
 • Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,

 

 • Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç)
 • Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları.
 • Motorlu aracı çalan veya gasbedenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları.
 • Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar.
 • İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar.
 • İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri.
 • Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar.
 • Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar.
 • Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

 

Evet, konuyla alakalı uzman kadromuz profesyonel destek sağlamaktadır.